• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/210 miejsce w Polsce w Rankingu Najlepszych Liceów (..)

210 miejsce w Polsce w Rankingu Najlepszych Liceów Perspektywy 2022!

12 Stycznia 2022

Srebrna Tarcza 2022Srebrna tarcza Perspektywy 2022

Już po raz dwudziesty czwarty kapituła Rankingu Najlepszych Liceów i Techników w Polsce ogłosiła wyniki. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. 

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Nasze liceum zostało sklasyfikowane na 210 miejscu w Polsce za co przyznano nam dziesiąty raz Srebrną Tarczę 2022. Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, wyprzedzają nas w większości licea z Poznania oraz z byłych miast wojewódzkich Wielkopolski. W województwie wielkopolskim zajmujemy 17 miejsce, w byłym województwie kaliskim 2 miejsce, po liceum z Kalisza. 

Wynik osiągnięty w tym roku jest potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole. O dobrej pracy świadczy kompetentna i zaangażowana w skuteczne nauczanie kadra pedagogiczna, uczniowie, którzy ciągle chcą i mogą się rozwijać na miarę swoich możliwości oraz współpraca szkoły z rodzicami. W procesie rekrutacji do naszego liceum nie stawiamy kandydatom poprzeczki w postaci minimalnej liczby punktów, decydującej o przyjęciu do szkoły, co ma miejsce we wszystkich renomowanych szkołach oraz tych, które znajdują się w Rankingu przed nami. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy jest dla naszej szkoły ważne w obliczu ubiegłorocznego nauczania zdalnego. Okazało się, że zastosowane metody i formy pracy z uczniami na odległość przyniosły wymierne efekty w postaci dobrze zdanych przez uczniów egzaminów maturalnych, co pozwoliło im na wybór często wymarzonego kierunku studiów. Nasze liceum może zawsze liczyć na wsparcie finansowe Powiatu Kępińskiego, który zapewnia nam odpowiednią bazę dydaktyczną, umożliwiającą nam dobrą realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.

do góry