• język migowy
  • BIP

Podziękowania

22 Grudnia 2023

Drodzy Uczniowie i Wychowawcy!
Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w różnorodne akcje charytatywne na rzecz pomocy innym. Poprzez swoją działalność pokazaliście Waszą dobroczynność, bezinteresowność i hojność. Staracie się nie być obojętnymi na potrzeby innych, przyłączacie się do ważnych spraw, a przez swoje działania wywieracie pozytywny wpływ na otaczający świat.
Dziękujemy klasom: 1c, 1f, 2a, 2b, 2d, 3a za zaangażowanie w Szlachetną Paczkę.
Dziękujemy klasom: 1b, 1d, 2c, 2e, 2f, 3c, 4a, 4c za zaangażowanie w pomoc na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.
Dziękujemy klasom: 3d, 4b, 4d za zaangażowanie w pomoc na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach.
Dziękujemy klasie 1e za zaangażowanie w pomoc na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psia Ostoja” w Pieczyskach.
Dyrekcja, pedagog i psycholog, a przede wszystkim obdarowani Podopieczni.

do góry