• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Pożegnanie maturzystów 2022

Pożegnanie maturzystów 2022

4 Maja 2022
28 kwietnia 2022 roku w auli naszego liceum odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Starosta Kępiński p. Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński p. Alicja Śniegocka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego p. Andrzej Jóźwik, ks. kanonik Jerzy Palpuchowski oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Eligiusz Kaczmarek. W wystąpieniach okolicznościowych padły słowa podziękowań i życzeń dla maturzystów, jak i dla wszystkich, których praca złożyła się na ich kształcenie i wychowanie. Pani dyrektor Danuta Stefańska podsumowując trzy trudne lata nauki w czasach pandemii, podkreśliła  sukcesy obecnych absolwentów, jednocześnie wyrażając  nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzystają do realizacji marzeń i planów życiowych. Życzyła powodzenia na egzaminie maturalnym i trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

Nagrody i podziękowania  z rąk pani dyrektor, wychowawców oraz Przewodniczącego Rady Rodziców otrzymało wielu absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, odnosili sukcesy  reprezentując  szkołę w zawodach sportowych oraz kończący pracę w Radzie Samorządu Uczniowskiego i Poczcie Sztandarowym.

Tradycyjnie podczas uroczystości ukończenia szkoły odbyło się dostojne przekazanie przez absolwentów sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.

Wzruszające słowa uznania skierowali do dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności szkolnej przedstawiciele maturzystów: Łucja Makosch, Weronika Przewdzięk oraz Dominik Janicki. Kwiaty wręczone przez tegorocznych maturzystów były wyrazem wdzięczności za przekazaną wiedzę i poświęcony czas.
Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas 3Na i 3Nb pod kierunkiem p. Iwony Latańskiej i p. Małgorzaty Kopackiej. Była ona okazją do wspomnień i dostarczyła wielu wzruszeń.

do góry