• język migowy
  • BIP
Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności

Dlatego Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie informuje, że dane osobowe, tj. imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail lub/i dane teleadresowe podawane dobrowolnie przez użytkowników w formularzach udostępnionych w serwisie internetowym Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem ofertowym, pytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
  • przesyłania wiadomości e-mail lub sms (informacji o wprowadzanych zmianach na stronie WWW, publikowanych aktualności, komunikatów i powiadomień zgodnie z wskazanymi preferencjami) zamówionych przez użytkownika,
  • wykonania usługi, którą użytkownik zamówił lub którą wyraził zainteresowanie,
  • wewnętrznego badania zainteresowania grupami produktów lub elementów strony internetowej.

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu serwisu internetowego Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie przeznaczone są wyłącznie na użytek Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. Dane te nie będą sprzedawane, nie będą też udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe dotyczące konkretnego użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych powyżej jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę w wypełnianym formularzu, o którym mowa powyżej. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej admin@intracom.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie tych danych może jednak skutkować zaprzestaniem przesyłania użytkownikowi zamówionych wiadomości (e-maili, sms-ów)
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej https://www.lokepno.com.pl/, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej.

do góry