• język migowy
 • BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Liceum Ogólnokształcące w Kępnie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się poprzez e-mail: stefanska@lokepno.com.pl.

Dostępność Informacyjno - Komunikacyjna

Szkoła mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Dąbrowskiego 3, w Kępnie. Prowadzi do niej wejście główne, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Do szkoły można się też dostać od ul. Gimnazjalnej, wejściem od dziedzińca. Na parterze budynku pracownicy obsługi udzielają informacji dotyczących poruszania się po szkole.
Na parterze budynku znajduje się:

 • pięć sal lekcyjnych, portiernia, biblioteka z czytelnią, księgowość, sekretariat, dwa gabinety dyrekcji, pokój nauczycielski oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Na końcu korytarza po lewej stronie znajduje się przejście do hali sportowej. Na wprost wejścia głównego, na końcu korytarza znajdują się toalety i izolatorium.
 • Szatnie dla uczniów wraz z kawiarenką znajdują się w piwnicy budynku. Można do nich dojść schodami usytuowanymi naprzeciwko portierni.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się dziesięć sal lekcyjnych oraz gabinet pedagoga.
 • Na drugim piętrze jest przestronna aula, pięć sal lekcyjnych oraz toalety.
 • Na pierwsze i drugie piętro budynku prowadzi jedna klatka schodowa z poręczami.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę, podjazd, nie dysponuje też pochylniami.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się do budynku szkoły przez dobudowaną halę sportową. Prowadzi do niej wejście od ul. Gimnazjalnej.
 • Osoby z niepełnosprawnościami wymagają pomocy osoby wspomagającej.

Kontakt ze szkołą

Ze szkołą można się skontaktować telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu pod numer 627 822 294, mailowo oraz sekretariat@lokepno.com.pl, a także przez dziennik elektroniczny firmy VULCAN, w którym są kontakty do wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego. Szkoła udostępnia kontakt do pani pielęgniarki, dla osób zainteresowanych. Liceum prowadzi stronę internetową www.lokepno.com.pl.
W czasie rekrutacji do szkoły kandydaci do klas pierwszych mają możliwość pobrania wniosków o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej www.lokepno.com.pl i złożyć je do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej, znajdującej się na parterze budynku.

Transkrypcja PJM

Dostępność Informacyjno - Komunikacyjna sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 3, w Kępnie. Prowadzi do niej wejście główne w tylnej części budynku, wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na parterze budynku mieszczą się:

 • Sala gimnastyczna, na której odbywają się lekcje wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe.
 • Pomieszczenia służbowe dla nauczycieli wychowania fizycznego, gdzie znajduje się też magazyn sprzętu sportowego
 • Korytarz na parterze prowadzi do toalet i dwóch szatni dla chłopców i dla dziewcząt.
 • Siłownia znajduje się na piętrze, do której prowadzą dwuetapowe schody. Obok siłowni jest szatnia.

Transkrypcja PJM

 

Dostępność Informacyjno - Komunikacyjna budynku Hali sportowej dostępnej od 1 września 2021 roku

Hala sportowa znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 3, jest połączona ze szkołą łącznikiem.
Prowadzi do niej kilka wejść. Wejście główne znajduje się od ulicy Gimnazjalnej, po przejściu dziedzińca szkoły. Drzwi są podwójne, dwuskrzydłowe, bez barier architektonicznych. Po wejściu do budynku hali z lewej strony znajduje się łącznik prowadzący do szkoły, wyposażony w platformę przyschodową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na wprost głównego wejścia do budynku biegnie główny korytarz.

Po jego lewej stronie znajduje się ciąg pomieszczeń, w których są dwa węzły sanitarne i trzy szatnie. Korytarz prowadzi do skrzydła, w północnej części budynku, w którym usytuowano salę fitness, siłownię, magazyn i kotłownię. Po prawej stronie korytarza znajduje się ciąg pomieszczeń, w których są węzły sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szatnie oraz pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego.

Do pomieszczenia sali gimnastycznej prowadzą dwa równoległe wejścia na początku i na końcu korytarza głównego po prawej jego stronie. Pierwsze wychodzi na trybuny dla widowni, natomiast drugie bezpośrednio na płytę boiska.
W obiekcie hali sportowej znajduje się 5 wyjść ewakuacyjnych: od strony zachodniej przez wejście główne, od strony północnej na wprost pomieszczenia siłowni, od strony wschodniej pomiędzy pomieszczeniami kotłowni i magazynu, na końcu korytarza głównego. Od strony południowej wyjście ewakuacyjne znajduje się w pobliżu trybun, po prawej stronie ściany szczytowej.

Transkrypcja PJM

do góry