• język migowy
 • BIP

Bibliografia na temat patrona szkoły

14 Kwietnia 2021

W związku z nadchodzącym Dniem Patrona prezentujemy poniżej wykaz literatury dostępnej w bibliotece szkolnej i poświęconej majorowi Henrykowi Sucharskiemu. Zachęcamy do lektury!

 • Borowiak Mariusz: Westerplatte. W obronie prawdy. Warszawa: Alma-Press, 2008. ISBN 978-83-7020-381-8
 • Derdej Piotr: Westerplatte - Oksywie - Hel 1939. Warszawa: Bellona, 2009. ISBN 978-83-11-11585-9
 • Drzycimski Andrzej: Major Henryk Sucharski. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1990. ISBN 83-04-03374-7
 • Górnikiewicz Stanisława: Lwy z Westerplatte. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988. ISBN 83-215-7237-5
 • Sucharski Henryk: List z Westerplatte do siostry z 1 IX 1939 roku. Notatki z obrony Westerplatte. Gdańsk: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w Gdańsku, 1989.
 • Oprac. Zbigniew Flisowski. Wydanie VII poprawione i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974
 • Witkowski Rafał: Westerplatte: historia i dzień dzisiejszy. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1977
 • Wańkowicz Melchior: Westerplatte. Wydanie IX. Warszawa: PAX, 1989. ISBN 83-211-1113-0
 • Wójtowicz-Podhorski Mariusz: Westerplatte 1939: prawdziwa historia. Gdańsk: Wydawnictwo AJ-Press, 2009. ISBN 978-83-7237-208-6
 • Wójtowicz-Podhorski Mariusz i Wyrzykowski Krzysztof: Westerplatte: załoga śmierci. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Poznań: Zin Zin Press, 2012. ISBN 978-83-62449-03-3
do góry