• język migowy
  • BIP

Działania

Nawiązanie kontaktu

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie jest szkołą partnerską Gimnazjum Ulricianum w Aurich. W trakcie wizyty delegacji naszej szkoły na uroczystości 350-lecia Gimnazjum Ulricianum, dyrektor tej szkoły zaproponował naszej szkole uczestnictwo w programie Comenius. Propozycja została przyjęta. Pierwsza wizyta przygotowawcza odbyła się w Aurich w 1996 roku. Wybrany został temat: Nasza szkoła, nasze miasto, nasz region. Wyboru takiego dokonaliśmy, aby młodzież pracująca w programie mogła poznać kraj, region szkoły partnerskiej.

Rozpoczęcie projektu

W tworzenie planów projektu Erasmus+ zaangażowani zawsze są koordynatorzy projektu i, w zależności od tematyki, wybrani nauczyciele. Dyrektor szkoły jest na bieżąco informowany o pracy programu. Przedmioty ujęte w planie: język angielski, język niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia. Językami projektu są: angielski i niemiecki. Koordynator organizuje grupę chętnych do pracy w projekcie, ustala zakres działań i sposoby ich realizacji, koordynuje kontakt między szkołami. Przestrzega terminów realizacji. Nauczyciele współpracujący konsultują prowadzone działania.

Działania

Program Erasmus+ opiera się na dwóch rodzajach spotkań:

  1. Spotkania bilateralne
  2. Spotkania - konferencje młodzieżowe na zakończenie działań - prezentacja wyników. W spotkaniach międzynarodowych biorą udział grupy młodzieży wybrane w sposób rzetelny (są nimi najaktywniejsi członkowie grup lub inni, wybrani na drodze losowania).

Celem spotkań międzynarodowych jest integracja, wymiana doświadczeń z całorocznej pracy oraz prezentacja wyników.

O pracach w projekcie każdorazowo informowane są: prasa i telewizja.
Przy okazji przygotowań do projektu młodzież ma możliwość poszerzania swoich horyzontów, poznania historii i problemów własnego regionu.

Zarządzanie projektem

Zadania związane z zarządzaniem projektem wykonuje koordynator projektu. Zadaniem koordynatora jest także szukanie sponsorów i innych źródeł finansowania projektów.

Komunikacja

Grupy partnerskie komunikują się za pomocą platformy „eTwinning”, poprzez pocztę elektroniczną i komunikatory.

Ocena projektu

Ocena projektu należy do młodzieży pracującej w grupach projektowych, zapraszanych każdorazowo na prezentację wyników gości i koordynatorów. Cele wyznaczone w założeniach projektu są osiągane.

Rezultaty

  1. W ramach projektu zostają wypracowane liczne materiały oraz narzędzia dydaktyczne, które służą pomocą przy każdym kolejnym programie.
  2. Udział w projekcie motywuje wielu uczniów do nauki języków obcych.
  3. Dzięki uczestnictwu młodzieży w programie Erasmus+ może ona poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów Unii, co jest tak ważne wobec wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Rozpowszechnianie rezultatów

W ramach projektu każdorazowo wydawane są broszury oraz informatory, w których zamieszczony zostaje opis prac oraz projektów, wykonanych przez poszczególne grupy. W trakcie trwania prac pomocne są komputery oraz inne zdobycze techniki. Dodatkowo utworzona zostaje strona internetowa, na której zamieszczane są najważniejsze informacje o projekcie.

do góry