• język migowy
  • BIP

Historia

Biblioteka wczoraj…
Biblioteka szkolna powstała z inicjatywy ówczesnego dyrektora - Henryka Moesego w roku szkolnym 1932/1933. Stanowił ją jedynie księgozbiór podręczny, który miał ułatwiać pracę naukową uczniów.
…i dziś!

Obecnie biblioteka szkolna znajduje się na parterze, w sali nr 1. Składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni z siedmioma stanowiskami komputerowymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (z dostępem do Internetu i skanera) oraz dwóch pomieszczeń magazynowych, w których mieści się bogaty księgozbiór. Ponadto dysponuje laptopem, drukarką, urządzeniem wielofunkcyjnym, rzutnikiem i ekranem multimedialnym - zakup sfinansowano ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Biblioteka oferuje szeroką gamę czasopism, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Posiada słowniki multimedialne, programy komputerowe do nauki języka angielskiego i niemieckiego, płyty DVD oraz kasety VHS. W bibliotece znajdują się także informatory dla kandydatów na studia wyższe, a także ulotki związane z rekrutacją na wyższe uczelnie.

W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny z wolnym dostępem do półek oraz 24 miejscami do cichej pracy, kserokopiarka i kolorowa drukarka laserowa.

Biblioteka szkolna systematycznie poszerza swoje księgozbiory i unowocześnia się. Stara się także kultywować bogatą tradycję szkoły

AKTYW BIBLIOTECZNY

Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, tworzącymi aktyw biblioteczny.
Owocem współpracy są między innymi konkursy tematyczne oraz gazetki, znajdujące się w gablotce na korytarzu.
Członkowie aktywu chętnie włączają się także do różnego rodzaju prac bibliotecznych.

AKTYW BIBLIOTECZNY AKTYW BIBLIOTECZNY

do góry