• język migowy
  • BIP

Psycholog

Psycholog - mgr Patrycja Karwan-Makosch

Godziny pracy psychologa: 

poniedziałek: 8:00 - 9:00

wtorek: 10:00 - 14:00,  a od godz. 9:00 - 10:00 jestem dostępna dla rodziców i uczniów

środa: 8:00 - 14:00

czwartek: 8:00 - 14:00

piątek: 8:00 - 13:00

Uczniowie mogą się zgłaszać, jeśli czują obciążenie powiązane z:

  • trudnościami szkolnymi (obciążeniami związanymi z nauką, relacjami z nauczycielami, organizacją własnego czasu pracy, stresem)
  • sytuacją kryzysową (np. związaną z utratą kogoś bliskiego, zawodem miłosnym, rozwodem rodziców, problemem z podjęciem ważnej decyzji),
  • problemami rodzinnymi,
  • problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczuciem osamotnienia, byciem niezrozumianym, zbyt dużą nieśmiałością, trudnościami w publicznym wypowiadaniu się, popadaniem w konflikty),
  • niską samooceną,
  • lękiem i zaburzeniami nastroju,
  • kryzysem tożsamości (kim jestem? co jest dla mnie ważne?)


Umawiać można się bezpośrednio u p. psycholog lub poprzez informację sms wysłaną na jej numer telefonu 603 93 50 59

Psycholog jest również dostępna dla rodziców - konsultacje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w godzinach pracy psychologa lub podczas wywiadówek.

do góry