• język migowy
 • BIP

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W KĘPNIE

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory głównie w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Ponadto biblioteka udostępniania książki i inne źródła informacji również na czas ferii letnich i zimowych.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu.
  • czytając lub przeglądając je na miejscu.
 3. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 4. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci.
 5. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonej książki (lub innego dokumentu).
 7. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (lub innych dokumentów).
 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów przedmiotowych mają prawo wypożyczyć większą ilość książek (lub innych dokumentów).
 9. Termin zwrotu książek upływa po miesiącu, czasopism po tygodniu. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Uczeń może uzyskać prolongatę, jeżeli książka (lub inny dokument) jest mu potrzebna, a nie ma na nią zamówień.
 11. W przypadkach uzasadnionych, bibliotekarz może żądać zwrotu książki (lub innego dokumentu) przed upływem ustalonego terminu.
 12. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki (lub innego dokumentu) czytelnik musi odkupić drugą, o tym samym tytule lub o innym, wskazanym przez bibliotekarza.
 13. Uczniowie ostatnich klas, a także w przypadku odejścia ze szkoły zobowiązani są do oddania do biblioteki wszystkich książek, czasopism i dokumentów specjalnych.
 14. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów na terenie biblioteki.
do góry