• język migowy
  • BIP

Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W KĘPNIE

  1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
  3. Przeczytane czasopisma i książki oraz zbiory multimedialne oddaje się bibliotekarzowi.
  4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak, w uzasadnionych wypadkach, bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie danej książki lub innego dokumentu do domu, na krótki termin.
  5. Podczas korzystania z czytelni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.
do góry