• język migowy
 • BIP

Regulaminy

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie w roku szkolnym 2022/2023

 1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową.
 2. Koordynator Ligi: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Lidią Kulik
 3. Liga Klas rozpoczyna się we wrześniu, październiku każdego roku szkolnego, podsumowanie następuje w czerwcu.
 4. Do rywalizacji przystępują klasy pierwsze, drugie i trzecie.
 5. Wygrywa ta klasa, która zdobędzie najwięcej punktów podczas podsumowania.
 6. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest (oprócz satysfakcji) dofinansowanie do wycieczki klasowej ufundowane przez Radę Rodziców i RSU.

Regulamin dyskoteki szkolnej 

 1. Godzina rozpoczęcia 19.00, zakończenia 23.00.
 2. Wszyscy uczniowie naszej szkoły na następny dzień otrzymują „białą kartkę” - dzień bez pytania.
 3. Uczennice uczestniczące na dyskotece przynoszą buty z płaską podeszwą na przebranie.
 4. Uczniowie przebywający na dyskotece mają zakaz siadania na parapetach i wychylania sie przez okno.
 5. W szkole zabronione jest wnoszenie, spożywanie i zażywanie alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, a także palenie papierosów.
 6. Podczas trwania dyskoteki uczestnicy nie opuszczają budynku szkoły, wyjście z obiektu jest jednoznaczne z zakończeniem zabawy dyskotekowej dla uczestnika.
 7. Dyskoteka jest przeznaczona dla uczniów i absolwentów naszej szkoły.
 8. Jeżeli uczeń lub absolwent będą zachowywać się niestosownie na imprezie (np. awantury, zażywanie alkoholu, palenie papierosów, itp.) opiekunowie natychmiast wypraszają go/ich z terenu szkoły. O incydencie powiadamiani są wychowawcy, rodzice, a w sprawach wymagających interwencji - policja.
 9. Liczba miejsc jest ograniczona do 250 osób.

 

do góry