• język migowy
 • BIP

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok szkolny 2022/2023

 1. Proponujemy 5 klas z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym:
  1Na matematyka - fizyka - język obcy
  Klasa o profilu matematyczno - fizycznym daje możliwość zdawania na maturze matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Ten profil otwiera przed absolwentami liceum wiele furtek. Daje możliwość  studiowania na kierunkach politechnicznych i finansowych, takich jak: architektura, urbanistyka, automatyka, robotyka, elektronika, telekomunikacja, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, matematyka stosowana, informatyka,  ekonomia, finanse i rachunkowość. Ucząc się w tej klasie licealiści będą mogli skorzystać z tego, że nasza szkoła współpracuje z uczelniami takimi jak Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach i wykładach prowadzonych na tych uczelniach. Biorą udział w konkursach przez nie organizowanych, np. Nabój Matematyczny, Kangur Matematyczny, Ogólnopolski Konkurs Studium Talent z matematyki i fizyki. Co roku możemy pochwalić się liczną grupą laureatów tego konkursu. 
  1Nb matematyka - geografia - język obcy
  Klasa o profilu matematyczno - geograficznym z językiem obcym w zakresie rozszerzonym  daje możliwość zdawania na maturze matematyki i geografii  również w zakresie rozszerzonym. Zdawanie tych przedmiotów na egzaminie maturalnym pozwoli podjąć studia na bardzo ciekawych kierunkach, kształcących specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, takich jak: analityka biznesu, agroturystyka, turystyka i rekreacja, architektura wnętrz, logistyka, geologia, geodezja, ekonomia, inżynieria systemów, finanse i rachunkowość, podatki, stosunki międzynarodowe.
  1Nc biologia - chemia - język obcy
  Klasa o profilu biologiczno - chemicznym  daje możliwość zdawania na maturze biologii i chemii  na poziomie rozszerzonym. Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji, ale także dzięki udziałowi w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej oraz na UAM w Poznaniu. Nauka biologii i chemii w zakresie rozszerzonym otwiera przed absolwentami wiele ciekawych kierunków, takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, biotechnologia, analityka kryminalistyczna i sądowa oraz wiele innych.
  1Nd język polski - historia - język obcy
  Klasa o profilu humanistycznym daje możliwość zdawania na maturze w zakresie  rozszerzonym takich przedmiotów, jak: język polski, historia, język obcy.  Ten profil również otwiera przed absolwentami liceum wiele furtek. Daje możliwość studiowania historii, filologii polskiej i filologii obcych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, historii sztuki, politologii, archeologii, psychologii, filozofii, bibliotekoznawstwa.
  1Ne matematyka - biologia - język obcy
  Nowością od roku szkolnego 2022/2023 jest klasa o profilu matematyczno - biologicznym,  z  matematyką i biologią w zakresie rozszerzonym. Przedmioty te są bardzo często brane pod uwagę i wysoko punktowane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Dają możliwość studiowania nie tylko na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich, takich jak matematyka, matematyka i analiza danych, matematyka i ekonomia, matematyka komputerowa, matematyka w finansach, matematyka w technice, ale także medycznych i  biologicznych,  takich jak biotechnologia medyczna, biologia medyczna, biologia kryminalistyczna, biotechnologia.
 2. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych.
 3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
 4. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.
 5. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do LO Nr I w Kępnie:
  • wniosek,
  • życiorys,
  • 2 fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wynik egzaminu ósmoklasisty,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada).

Wniosek zawiera:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,
  • numer PESEL kandydata,
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
  • numery telefonów rodziców kandydata,
  • wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,
  • wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w szkole podstawowej w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.

Zapraszamy!

Kategoria: Rekrutacja [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-02-23 REKRUTACJA_2022_2023.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2205
REKRUTACJA_2022_2023.doc 215KB -
doc 2022-06-28 wniosek-LO-szkoła-podstawowa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1436
wniosek-LO-szkoła-podstawowa.doc 50KB -
do góry