• język migowy
  • BIP

Ubezpieczenie

Młodzież naszego liceum objęta jest ubezpieczeniem: InterRisk Vienna Insurance Group

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej-72 000zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu-36 000zł

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu- umowa dwuletnia 392zł, umowa roczna 360zł

Koszty opłaconej wycieczki szkolnej w razie NW dziecka - 500zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -od 1 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni- 150zł/100zł na dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby/Covid-19 -świadczenie od 2 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni-100zł na dzień

Świadczenie bólowe - w przypadku gdy nie wystąpił uszczerbek na zdrowiu. Wymagana jedna wyzyta kontrolna w placówce medycznej-150zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy-7200zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW-3600zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja - brak podlimitu-2500 zł 

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku-100 % kosztów leczenia/bez limitu na ząb!

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych-10.800 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych-10.800 zł

Operacje medyczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku-1.500 zł

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych w związku z NW- 200zł

Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU-360 zł/720 zł

Z tytułu wstrząśnienia mózgu / ataku padaczki w skutek NW-360 zł

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy,

toksoplazmozy, wścieklizny-1.800 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami bądź w przypadku

porażenia prądem lub piorunem-1.800 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy-1.500 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku-SU 5.000 zł

Poważne Choroby nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów.-2.000 zł

Zwrot kosztów leków w wyniku nieszczęśliwego wypadku-do 500 zł

Pakiet Assistance Suma Ubezpieczenia. Pomoc medyczna w sytuacji

następstwa NW: wizyta lekarza i pielęgniarki, organizacja wizyty u lekarza

specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport

medyczny, indywidualne korepetycje. - 5000zł

Hejt stop! Bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku doznania nienawiści mowy w sieci. - Pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna.

Wyczynowe uprawiane sportu w szkole i poza szkołą-kluby sportowe - w zakresie.

 

do góry