• język migowy
  • BIP

Wydarzenia konkursy szkolne

Wydarzenia szkolne i finały konkursów szkolnych w roku szk. 2023/2024

26.09.2023 i 28.092023 (dyskoteka) Dyskoteka dla klas I - szych z „Otrzęsinami” RSU mgr K.Zalesińska, mgr L. Kulik, Wych. kl. I - szych

26.09. - 02.10.2023   Obchody Europejskiego Dnia Języków - mgr E. Moska

12.10. 2023   Dzień Edukacji Narodowej, prezentacja dorobku artystycznego - mgr B. Kaźmierczak

13.10.2023 Połowinki klas III - wychowawcy klas trzecich, dyrektor, wicedyrektor

10 2023 Szkolenie przeciwpożarowe, (próbna ewakuacja szkoły)- mgr E. Rybczyńska 

10 2023 Projekt "Lekcje z ZUS" - mgr Ewa Moska

17.10.2023 Konkurs pięknego czytania pt. "Lesen gehen" - mgr K. Szczepańska, mgr I. Latańska

11 2023   Szkolny konkurs twórczości własnej młodzieży - mgr P. Pacyna-Dawid, mgr K. Zalesińska

21.11.2023 Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych pt:"Ich kenne jedes Wort" - mgr K. Szczepańska

24.11.2023 Zabawa Andrzejkowa - RSU, mgr L. Kulik

27.11.2023 Szkolny Dzień Teatru -mgr B. Kaźmierczak

28.11.2023  Powiatowy Dzień Teatru - mgr B Kaźmierczak

11 2023  Konkursy matematyczne: Alfik Matematyczny, Test Matematyka Plus - mgr A. Wdowiak, mgr L. Krzymińska, mgr L. Kulik

11 2023  Olimpiada języka angielskiego - mgr J. Pietrzak

12 2023 Międzynarodowy projekt "Adwentskalender" - mgr K. Szczepańska

01 2024  Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (etap szkolny) - mgr I. Maciejewska, mgr M. Adamek

06.02. 2024  Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (etap powiatowy) - mgr I. Maciejewska, mgr M. Adamek

10.02 2024  Studniówka - Rada Rodziców i wychowawcy klas IV

03 2024   Kangur matematyczny - mgr A. Wdowiak, mgr L. Krzymińska, mgr L. Kulik

07.03.2024   Drzwi otwarte - mgr B. Kaźmierczak, mgr L. Kulik

03 2024   Finał Konkursu Recytatorskiego - mgr P. Pacyna-Dawid, mgr K. Zalesińska, mgr W. Gałecka, mgr B. Kaźmierczak

03 2024   Finał Konkursu Ortograficznego - mgr M. Froń

03 2024 Finał konkursu OMNIBUS- RSU, mgr L. Kulik

07-13.03.2024 Wymiana Młodzieży ze szkołą partnerską w Aurich (Niemcy). Wyjazd uczniów do Aurich

07-13.03.2024 Wymiana Młodzieży ze szkołą partnerską w Aurich (Niemcy). Przyjazd uczniów z Aurich do Kępna

14.06 2023   Konkurs Piosenki Polskiej - mgr L. Kulik

06 2024   Konkurs czytelniczy - mgr P. Pacyna-Dawid

 

Wydarzenia sportowe w roku szkolnym 2023/2024

09. 2023 Szkolny Turniej Piłki Nożnej - mgr E. Rybczyńska

09. 2023 Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych - mgr E. Rybczyńska

10 2023, 05.2024   Mistrzostwa Szkoły w Biegach na Orientację - mgr E. Rybczyńska

10 2023   Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt - mgr M. Falszewska

10 2023   Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców - mgr D. Lemanik

03 2024   Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce Chłopców - mgr D. Lemanik

03 2024   Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Chłopców - mgr D. Lemanik

02 2024, 04 2024   Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Dziewcząt - mgr M. Falszewska

02 2024, 04 2024  Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce Dziewcząt - mgr M. Rybczyńska

03 2024  Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie - mgr D. Lemanik

05 2024   Mistrzostwa Szkoły w Piłce Ręcznej Chłopców- mgr M. Falszewska

06 2024   Szkolny Turniej Tenisa Ziemnego - mgr D. Lemanik, mgr M. Falszewska

06 2024   Mistrzostwa Szkoły w Piłce Ręcznej Dziewcząt- mgr M. Falszewska

06 2024   Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Ziemnym Chłopców - mgr D. Lemanik

06 2024   Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Ziemnym Dziewcząt - mgr M. Falszewska

06 2024   Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym Chłopców - mgr D. Lemanik

06 2024 Mistrzostwa Szkoły w Streetball - mgr D. Lemanik

 

 

 

 

do góry