• język migowy
  • BIP

Wywiadówki i konsultacje

Wywiadówki śródroczne

  • kl. III 23.03.2021r. godz. 17.00
  • kl. I i II 20.05.2021r. godz. 17.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

  • 06.10.2020r.
  • 16.12.2020r.
  • 02.02.2021r.
  • 23.03.2021r.,
  • 20.04.2021r.,
do góry