• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Dzielenie się doświadczeniem członków grupy (..)

Dzielenie się doświadczeniem członków grupy ekologicznej Projektu Erasmus+

26 Kwietnia 2023

Dnia 25 IV 2023 roku młodzież projektu Erasmus+ realizująca w tym roku szkolnym podtemat programu związany z ekologią i uczestnicząca w mobilności, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z uczniami uczęszczającymi na zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców. W dyskusji wzięli również udział: nauczyciel języka polskiego jako obcego Karina Zalesińska i koordynator projektu Erasmus+ Paulina Pacyna-Dawid. Dyskutowano głównie na temat zanieczyszczenia powietrza, ale także problemów związanych z deficytem wody, nadmiernym zużyciem energii czy wszechobecnym konsumpcjonizmem w odniesieniu do różnych krajów europejskich. Członkowie grupy Erasmus+ podzielili się wynikami opracowanej na użytek programu ankiety na temat źródeł energii w najbliższym regionie. W oparciu o artykuł "Czyste powietrze w gminie Kępno" ("Tygodnik Kępiński" Nr 11/2023) rozmawialiśmy o rozwiązaniach Powiatu Kępińskiego mających przyczynić się do polepszenia jakości powietrza.

Dyskusja na temat ekologii 

Dzielimy się wiedzą ze społecznością szkolną

do góry