• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Przechodzimy na nauczanie zdalne!

Przechodzimy na nauczanie zdalne!

27 Stycznia 2022

Ustalenia dla rodziców i uczniów obowiązujące podczas zdalnego nauczania
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie od 31.01.2022 do 27.02.2022

- obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, uczniowie pozostają w domach, mają wpisywaną frekwencję za pomocą oznaczenia „d” - w domu,
- rodzic usprawiedliwia nieobecności ucznia i odpowiada za ucznia podczas realizacji zdalnego nauczania. Nieobecność spowodowana chorobą lub brakiem dostępu do Internetu jest zgłaszana nauczycielowi/wychowawcy przez rodzica,
- jeżeli uczeń podczas nauczania online nie zgłosi się na lekcji, ma wpisaną nieobecność w e-dzienniku, którą rodzic wyjaśnia wychowawcy,
- młodzież jest oceniana na bieżąco, nauczyciele wykorzystują statutowe zasady oceniania,
- rodzice przekazują wszelkie informacje, zgłaszają problemy oraz głosy pozytywne w e-dzienniku, co stanowi ważną informację zwrotną dla pracy szkoły i element poprawy jakości i skuteczności nauczania,
- wszystkie przedmioty z planu nauczania odbywają się online i trwają 40 - 45 minut,
- nauczyciel może przeprowadzać lekcje zdalne ze szkoły albo z domu,
- przy temacie lekcji w e-dzienniku nauczyciel potwierdza przeprowadzenie tej lekcji - słowem „online”; informacja ta ma również służyć wiedzy rodziców na temat formy przeprowadzonej lekcji,
- uczniowie przesyłają nauczycielom rozwiązane zadania domowe, prace, projekty na Classroom, które podlegają ocenie ilościowej i/lub jakościowej z oceną,
- nauczyciele i wychowawcy stale utrzymują kontakt z rodzicami uczniów,
- w godzinach od 8.00 do 15.00 rodzice mogą uzyskać dodatkowe informacje od nauczycieli uczących i dyrekcji,
- nauczyciele podczas zdalnego nauczania informują dyrektora o swoim stanie zdrowia, ewentualnej kwarantannie i zwolnieniu lekarskim, które usprawiedliwia nauczyciela podczas nieobecności na zdalnym nauczaniu,
- na bieżąco sprawdzamy wiadomości w e-dzienniku - uczniowie, nauczyciele, rodzice,
- realizując zdalne nauczanie nauczyciele biorą pod uwagę stan psychofizyczny uczniów, pozytywnie motywują ich do pracy i otaczają opieką, pomocą, ale nie zaniżają wymagań edukacyjnych,
- nauka uczniów podczas zdalnego nauczania wymaga większego zaangażowania uczniów, dużej samodyscypliny i odpowiedzialności za swoją przyszłą edukację. Po lekcjach przeprowadzanych zdalnie przez nauczycieli uczeń przyswaja nowe treści i umiejętności - praca własna ucznia po lekcjach,
-w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole rodzicom i uczniom służy pani pedagog Małgorzata Dymała i pani psycholog Patrycja Karwan-Makosch (wtorki), do których można zgłaszać wszelkie problemy do rozwiązania,
- w szkole stacjonarnie pracuje biblioteka, gdzie uczniowie lub rodzice mogą wypożyczać książki.

do góry