• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Spotkanie z prof. UAM dr hab. Janem Hauke

Spotkanie z prof. UAM dr hab. Janem Hauke

30 Marca 2021

Zdjęcie przedstawia dyrektor Lo Nr I D. Stefańską, prof. dra hab. J. Hauke, wicedyrektor K. Zalesińską

W związku z realizacją przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu projektu badawczego pt. "Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii", 16 marca 2021 roku nasze liceum  odwiedził kierownik projektu prof. dr hab. Jan Hauke. Pan profesor przewodzi zespołowi badawczemu w składzie: dr Emilia Bogacka, prof. UAM dr hab. Anna Tobolska, dr Justyna Weltrowska.

Do badania zostaliśmy wytypowani przez pracowników UAM jako jedyna szkoła ponadpodstawowa w powiecie kępińskim, co traktujemy jako wyróżnienie. Jak mówił pan profesor Jan Hauke, wyniki badań, do których przystąpiliśmy, służą wyłącznie realizacji celów naukowych. Podczas spotkania z dyrekcją szkoły przeprowadzony został wywiad dotyczący różnych aspektów funkcjonowania szkoły w czasie pandemii koronawirusa. Odpowiedzi dyrektorów na pytania zadane przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej mają pokazać zróżnicowanie przestrzenne postaw społecznych nauczycieli i uczniów różnych szkół w całym województwie wielkopolskim.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w periodyku UAM - Życiu Uniwersyteckim pod adresem:

https://www.uniwersyteckie.pl/nauka/prof-jan-hauke-jak-pandemia-zmienia-ludzi-i-edukacje?_ga=2.109493068.879815260.1610356659-311359281.1610356659

Spotkanie, które upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze, stało się również okazją do wymiany poglądów na temat współczesnej edukacji. Profesor Jan Hauke ocenił wizytę w naszym liceum jako "wartościową z punktu widzenia badań". Obie strony wyraziły chęć kontynuowania współpracy w przyszłości.

do góry