• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Stypendia pomostowe dla absolwentów

Stypendia pomostowe dla absolwentów

1 Lipca 2024

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 10 tysięcy złotych na wsparcie młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny maturzysta pochodzący z obszaru powiatu kępińskiego, który jest członkiem  rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 2969 zł brutto, uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów (tzn. minimum 100 - zgodnie z algorytmem Programu) i zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2024/2025. 

Uruchomiona została internetowa aplikacja do składania wniosków w XXIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dostęp do formularza znajduje się na stronie Programu Stypendiów Pomostowych: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/

Do składania wniosków o stypendium na pierwszy rok studiów zapraszamy tegorocznych maturzystów z gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska Perzów, Rychtal i Trzcinica, którzy posiadają rekomendację Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski. 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/ oraz w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski,  ul. Jana Pawła II 2, Baranów lub pod nr tel. 737 486 540.

Osoby ubiegające się o stypendium pomostowe winny posiadać rekomendację. Rekomendacji udziela Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w odpowiedzi na wysłane poprzez email prośby kierowane na adres:  do 27 lipca 2023 r.

Wzór prośby o rekomendację:

---------------------------------------------

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2021/2022.
Imię i Nazwisko:                …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Telefon kontaktowy       .........................................
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ............................

Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.

--------------------------------------------

(liczbę pkt. na świadectwie obliczyć zgodnie z algorytmem http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ )

do góry