• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Wyniki i wnioski z diagnozy podstawowych problemów, (..)

Wyniki i wnioski z diagnozy podstawowych problemów, zagrożeń i potrzeb naszej szkoły

25 Listopada 2022

8 listopada 2022r. podczas wywiadówki odbyło się w auli naszego liceum spotkanie rodziców z dyrekcją, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Podczas spotkania pedagog Małgorzata Dymała omówiła wyniki diagnozy podstawowych problemów, zagrożeń i potrzeb naszej szkoły. Diagnoza ta przeprowadzona została w miesiącu wrześniu roku szkolnego 2022/2023. Grupę badawczą stanowią przedstawiciele całej społeczności szkolnej, tj.  nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

Wszystkie wymienione grupy objęte zostały badaniami ankietowymi. Rodzice i pracownicy niepedagogiczni wypełniali ankietę w formie papierowej, a nauczyciele i uczniowie - w wersji elektronicznej online.

Ogółem w badaniu uczestniczyło: 309 uczniów, 128 rodziców, 34 nauczycieli i 7 pracowników niepedagogicznych. Ankieta dla uczniów została zróżnicowana ze względu na poziom edukacyjny (oddzielna ankieta dla uczniów klas czwartych, oddzielna dla uczniów klas trzecich i drugich oraz oddzielna ankieta dla uczniów klas pierwszych).

Obszary objęte badaniem: 1) poczucie bezpieczeństwa w szkole, 2) stres szkolny i radzenie sobie z nim, 3) relacje z nauczycielami, 4) samopoczucie w klasie i relacje z kolegami z klasy, 5) przemoc i agresja, 6) wagary, 7) odżywianie się, 8) alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, 9) używanie telefonu, komputera, Internetu, 10) relacje z rodzicami, problemy w rodzinie, 11) relacje z rówieśnikami w szkole i poza nią, relacje w związku, 12) zdrowie psychiczne, w tym samoocena, akceptacja siebie, satysfakcja z życia oraz lęk, 13) wartości ważne w życiu, 14) problemy doświadczane w trakcie nauczania zdalnego i izolacji społecznej, 15) problemy zauważane w szkole.

 

Psycholog Patrycja Karwan - Makosch odniosła się do zaprezentowanych wyników, przedstawiając wnioski płynące z badań. Wskazała na niepokojąco wysoki poziom stresu wśród młodzieży naszego liceum. Wynika on prawdopodobnie zarówno z rozbudowanej podstawy programowej i związanych z nią wymagań, jak i ambicji naszej młodzieży i jej koncentracji na zdobywaniu wysokich ocen. Psycholog apelowała do rodziców, by pomogli swoim dzieciom w zdrowym podejściu do nauki. Poinformowała, że w klasach pierwszych zostaną przeprowadzone zajęcia dotyczące efektywnego uczenia się. Wszystkie klasy zostaną objęte zajęciami z radzenia sobie ze stresem, a klasy IV dodatkowo będą miały takie zajęcia tuż przed maturą. Niepokojące okazały się także wyniki dotyczące zdrowia psychicznego naszej młodzieży. Tylko 30% uczniów nie doświadcza lęku, w każdej klasie jest kilka osób ze zdiagnozowaną depresją lub zaburzeniami odżywiania. Wielu uczniów czuje się samotnymi lub nie ma przyjaciela.  Kluczem do dbania o zdrowie psychiczne jest zdrowy tryb życia, gdzie oprócz czasu na naukę znajduje się także czas na rozwijanie pasji, uprawnianie sportu i utrzymywanie relacji rówieśniczych. Wielu uczniów naszej szkoły nie je wystarczającej liczby posiłków - warto by rodzice zwrócili na to uwagę. Istotna jest także odpowiednia ilość snu. W szkole zostaną przeprowadzone zajęcia z regulacji emocjonalnej oraz zajęcia dla osób nieśmiałych i z lękiem społecznym. Psycholog zwróciła także uwagę na problem zauważony przez samą młodzież związany z nadmiarowym korzystaniem z telefonu i komputera. Apelowała, by rozwijać kulturę korzystania z tych urządzeń i wprowadzać w domu czas bez telefonu, lub zachęcać młodzież do odkładania smartfonów na czas nauki. Problemem, który jest prawdopodobnie niedoszacowany w wynikach ankiet są używki. Już najmłodsi uczniowie (wiek poniżej 15 lat) sięgają po alkohol, skala problemu wzrasta wraz z wiekiem. Młodzież pali także e-papierosy. Znikomy procent zażywa narkotyki. Warto by rodzice obserwowali swoje dzieci i stosowali zasadę “ograniczonego zaufania”. W szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne w tym zakresie. Wraz z wiekiem nasila się także problem z frekwencją. Sprzyja on kumulowaniu się zaległości, utrudnia przyswajanie wiedzy i prowadzi do trudności w nauce. Apelowała do rodziców by monitorowali frekwencję swoich dzieci. Na koniec psycholog zwróciła uwagę na rosnący problem agresji słownej, w tym agresji w sieci.

do góry