• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/XXXI OLIMPIADA INFORMATYCZNA

XXXI OLIMPIADA INFORMATYCZNA

6 Listopada 2023

plakat 31 olimpiada informatyczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady
Informatycznej serdecznie zapraszają Uczniów Państwa Szkoły do startu w XXXI Olimpiadzie
Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Honorowym patronatem
Olimpiadę objął Minister Cyfryzacji, a partnerem strategicznym jest Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.
Olimpiada przeznaczona jest dla uzdolnionych informatycznie uczniów szkół ponadpodstawowych
I służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi
są układanie algorytmów i programowanie.

Zawody I stopnia Olimpiady rozpoczęły się 16 października i potrwają do 20 listopada 2023 r. Zawody
Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół
ponadpodstawowych (oraz młodsi). Rejestracja na zawody I stopnia jest otwarta przez cały czas
trwania zawodów w Systemie Internetowym Olimpiady i uczniowie mogą przystąpić do zawodów
w każdym momencie trwania tych zawodów. Uczniowie sami dokonują rejestracji
w Systemie. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz startu w zawodach dostępne są na
stronie https://www.oi.edu.pl/l/jak_zaczac/.
W zakładce "XXXI OI", w folderze "Przepisy", dostępna jest dokumentacja Olimpiady Informatycznej,
w tym: Zasady organizacji zawodów, Ustalenia techniczne oraz pełny Regulamin Olimpiady. Uczniowie
w momencie zapisania się na zawody są zobowiązani zapoznać się z tymi dokumentami.
Zachęcamy wszystkich uczniów chcących wziąć udział w XXXI Olimpiadzie Informatycznej do obejrzenia
dwóch webinariów, które przygotowaliśmy z myślą o tych, którzy rozpoczynają swoją informatyczną
przygodę:
1. Webinarium nr 1 pt.: “Jak wziąć udział w Olimpiadzie Informatycznej” dostępne na naszym
YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-nwesTDB140.
2. Webinarium nr 2 pt.: “Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?" dostępne pod
adresem: https://www.youtube.com/watch?v=uDaehoFiqzg. W trakcie tego spotkania
przedstawiony został sposób rozwiązywania zadań na przykładzie zadania “Kolorowy wąż”
z I etapu XXX OI, które jest dostępne tutaj.
Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl.
Omówienia zadań z pierwszych 23 edycji Olimpiady można znaleźć także w naszych niebieskich
książeczkach, które są do pobrania w formie pdf na naszejstronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/,
zadania z ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube pod
adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf.
Zachęcamy uczniów do przygotowywania się do zawodów z wykorzystaniem naszych omówień
i testowania swoich rozwiązań w serwisie Szkopuł.
Treści zadań z I etapu udostępnione są na naszej stronie https://www.oi.edu.pl/ oraz w Systemie
Internetowym Olimpiady.
W przypadku uczniów, którzy nie posługują się biegle językiem polskim, jest możliwość kontaktu
z organizatorami w języku angielskim.
Na laureatów czekają wysokie stypendia z Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej,
fundowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy. Na
finalistów czekają nagrody, a dla wszystkich uczestników zawodów III stopnia, którzy nie uczęszczają w
tym roku do klasy maturalnej, organizujemy bezpłatny Obóz Naukowo-Treningowy, na którym pod
okiem wykwalifikowanej kadry będą szkolić swoje umiejętności informatyczne i przygotowywać się do
startu w następnych edycjach Olimpiady.
Liczymy na owocną współpracę i życzymy uczniom przystępującym do Olimpiady sukcesów
w zawodach!
Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Informatycznej
prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski

do góry