• język migowy
  • BIP

Informacje

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W obliczu wciąż trwającej nauki zdalnej i pojawiających się problemów (wg badań Ministerstwa Edukacji i Nauki najczęstsze trudności zgłaszane przez uczniów i rodziców to: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacje rodzinne) przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Zarówno uczniowie, jak też rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym - poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny oraz - po wcześniejszym umówieniu - konsultację za pośrednictwem Google Meet.

Pedagog szkolny w bezpośrednich e-mailach do uczniów i rodziców podawała numer telefonu do kontaktu. Kontaktować można się również za pośrednictwem szkoły - przypominamy numer telefonu do szkoły: 62 782 22 94.

Również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w piątki od 8.00 do 15.30. Specjaliści prowadzą diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe, jak również porady i konsultacje (w tym on-line oraz telefoniczne). Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i formy konsultacji/porady.

Podajemy dane kontaktowe do poradni:

Przypominamy tez o zainicjowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, funkcjonującym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania: 800 12 12 12.

Informacja pedagoga szkolnego - dbajmy o siebie.

Od kilku tygodni znajdujemy się w bardzo nietypowej sytuacji. Sytuacji, która mocno ogranicza naszą aktywność, zmienia codzienną rzeczywistość, stawia ogrom przeszkód w drodze do realizacji dotychczas obranych celów. Poprzez pandemię koronawirusa pojawił się w naszym życiu nowy bodziec stresowy, który coraz silniej zaburza nasz codzienny rytm życia, dezorganizuje plany i zagraża naszemu poczuciu bezpieczeństwa. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że nie wiemy, jak długo ona potrwa, w jakim kierunku się rozwinie, ani nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji tego, co aktualnie się dzieje.

Nie pozwólmy jednak, aby panika narastała, a w tej nowej, niespotykanej i trudnej sytuacji - dbajmy o nasze zdrowie, również zdrowie psychiczne!

O tym, jak dbać na co dzień o siebie w aspekcie fizycznym, mówi się wiele. Nie wolno jednak zapomnieć o psychicznej sferze naszego życia. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, ale też korzystnie wpływa na odporność naszego organizmu!

Niepokój i obawy są naturalną konsekwencją zaistniałej sytuacji. Wielu z nas przeżywa trudności z adaptacją, dostosowaniem się do nowej sytuacji. Pamiętajmy, że to, jak reagujemy na sytuację trudną i związany z nią niepokój, w dużej mierze zależy od nas samych, od naszego nastawienia i od naszych myśli. Warto więc wypracować sobie taki sposób myślenia, który będzie nam pomagał w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją, a nie dodatkowo nas obciążał.

Aby złagodzić trudności takiego położenia, nie nakręcać się i nie wpadać w panikę, warto pamiętać o tym, że jest to przejściowe (kiedyś się skończy!) i że nie jesteśmy sami w takiej sytuacji - problem dotyczy nas wszystkich! - każdy przeżywa nieoczekiwane ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu, zmuszony jest do zmiany planów itd.

Zostańmy w domu - ale bądźmy w kontakcie! - by uniknąć poczucia izolacji - mamy przecież telefon, Internet, media społecznościowe, różne programy, aplikacje itd. Dbajmy o relacje z innymi.

Warto także rozmawiać o tym, co przeżywamy - nie zamykać się w sobie, nie zaprzeczać uczuciom.

Doceńmy swoje starania - przecież robimy to dla dobra i zdrowia nas samych, naszych bliskich, a nawet globalnie - wszystkich. Podejmujemy działania ochronne!

Jeśli odczuwamy lęk, zamieńmy go w empatię - informuje o tym również WHO w swoich wytycznych. Pamiętajmy, że lęk paraliżuje, a empatia prowokuje do pozytywnych postaw.

Zdobywajmy wiedzę o zagrożeniu - pozwala to na oswojenie się, przygotowanie. Ale koniecznie odróżniajmy rzetelną wiedzę, od insynuacji, spekulacji. Mądrze korzystajmy też z mediów. Nie nakręcajmy się, dawkujmy informacje, sprawdzajmy tylko to, co nowego, bez zbędnego wracania do poprzednich i roztrząsania ich

do góry