• język migowy
  • BIP

Informacje

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży - czynny codziennie 24 godziny na dobę (dostępny 24/7). Pomoc dla dzieci i młodzieży.
https://116111.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.Telefon jest bezpłatny i jest czynny przez całą dobę siedem dni w tygodniu (dostępny 24/7). Pomoc dla dzieci i opiekunów.
https://800121212.pl
Oprócz wsparcia telefonicznego można też napisać do ekspertów na czacie internetowym. Pod adresem https://czat.brpd.gov.pl/ dyżur pełnią eksperci z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. 

116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania - dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - czynny codziennie 24 godziny na dobę (dostępny 24/7)
https://116sos.pl/

800 12 00 02 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - czynny całą dobę (24/7). Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża.

801 14 00 68  - Pomarańczowa Linia to program informacyjno - konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Telefon czynny od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 20.00. E-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl
https://pomaranczowalinia.pl/

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy wRodzinie. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w  godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).   Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla  i nauczycieli irodziców, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon
dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00. Pomoc dla dorosłych w sprawach dzieci. E-mail: pomoc@800100100.pl
https://800100100.pl

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia (dawniej Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki - Narkomania”) -  ukierunkowany jest naudzielanie wsparcia, informacji i pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Pomoc dla
dzieci i dorosłych.

https://stopdepresji.pl/, https://stopdepresji.pl/antydepresyjny-telefon-zaufania

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA-- dyżurują tu psycholog i seksuolog; czynny od poniedziałku do środy od 15.00 do 20.00


22 5 94 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji -- czynny w środy i czwartki od 17.00 do 19.00

22 484 88 04 - Telefon Zaufania Mcłodyh -- skierowany do dzieci, młodzieży imłodych dorosłych (do 25 roku życia), czynny od pn. do piątku. od 13.00 do 20.00

https://stopdepresji.pl/telefon-zaufania-mlodych

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji Włączającej informuje, że w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 chce kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Można również skorzystać z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W obliczu wciąż trwającego zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19, po doświadczeniach nauki zdalnej oraz wobec pojawiających się problemów, takich, jak m. in.  obniżony nastrój, lęk przed pójściem do szkoły, poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacje rodzinne przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Zarówno uczniowie, jak też rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym - bezpośrednio w szkole (pedagog jest dostępny codziennie od 8.00 do 12.45, a we wtorki od 8.00 do 13.30), poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny oraz - po wcześniejszym umówieniu - konsultację za pośrednictwem Google Meet.

Od bieżącego roku szkolnego w liceum zatrudniony jest psycholog szkolny, dostępny we wtorki od godziny 7.55 do 13.55. Również z panią psycholog można kontaktować się bezpośrednio w szkole, poprzez dziennik elektroniczny oraz kontakt telefoniczny.

Przypominamy numer telefonu do szkoły: 627822294.

Również Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w piątki od 8.00 do 15.30. Specjaliści prowadzą diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe, jak również porady i konsultacje (w tym on-line oraz telefoniczne). Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i formy konsultacji/porady.

Podajemy dane kontaktowe do poradni:

Adres: ul. Sienkiewicza 26, Kępno

Numery telefonów: 627824811,        536409739  

Adres e-mail:

Link do strony poradni: http://poradnia.kepno.pl/

Przypominamy tez o zainicjowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, funkcjonującym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania: 800 12 12 12.

Informacja pedagoga szkolnego - dbajmy o siebie.

Od kilku tygodni znajdujemy się w bardzo nietypowej sytuacji. Sytuacji, która mocno ogranicza naszą aktywność, zmienia codzienną rzeczywistość, stawia ogrom przeszkód w drodze do realizacji dotychczas obranych celów. Poprzez pandemię koronawirusa pojawił się w naszym życiu nowy bodziec stresowy, który coraz silniej zaburza nasz codzienny rytm życia, dezorganizuje plany i zagraża naszemu poczuciu bezpieczeństwa. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że nie wiemy, jak długo ona potrwa, w jakim kierunku się rozwinie, ani nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji tego, co aktualnie się dzieje.

Nie pozwólmy jednak, aby panika narastała, a w tej nowej, niespotykanej i trudnej sytuacji - dbajmy o nasze zdrowie, również zdrowie psychiczne!

O tym, jak dbać na co dzień o siebie w aspekcie fizycznym, mówi się wiele. Nie wolno jednak zapomnieć o psychicznej sferze naszego życia. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, ale też korzystnie wpływa na odporność naszego organizmu!

Niepokój i obawy są naturalną konsekwencją zaistniałej sytuacji. Wielu z nas przeżywa trudności z adaptacją, dostosowaniem się do nowej sytuacji. Pamiętajmy, że to, jak reagujemy na sytuację trudną i związany z nią niepokój, w dużej mierze zależy od nas samych, od naszego nastawienia i od naszych myśli. Warto więc wypracować sobie taki sposób myślenia, który będzie nam pomagał w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją, a nie dodatkowo nas obciążał.

Aby złagodzić trudności takiego położenia, nie nakręcać się i nie wpadać w panikę, warto pamiętać o tym, że jest to przejściowe (kiedyś się skończy!) i że nie jesteśmy sami w takiej sytuacji - problem dotyczy nas wszystkich! - każdy przeżywa nieoczekiwane ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu, zmuszony jest do zmiany planów itd.

Zostańmy w domu - ale bądźmy w kontakcie! - by uniknąć poczucia izolacji - mamy przecież telefon, Internet, media społecznościowe, różne programy, aplikacje itd. Dbajmy o relacje z innymi.

Warto także rozmawiać o tym, co przeżywamy - nie zamykać się w sobie, nie zaprzeczać uczuciom.

Doceńmy swoje starania - przecież robimy to dla dobra i zdrowia nas samych, naszych bliskich, a nawet globalnie - wszystkich. Podejmujemy działania ochronne!

Jeśli odczuwamy lęk, zamieńmy go w empatię - informuje o tym również WHO w swoich wytycznych. Pamiętajmy, że lęk paraliżuje, a empatia prowokuje do pozytywnych postaw.

Zdobywajmy wiedzę o zagrożeniu - pozwala to na oswojenie się, przygotowanie. Ale koniecznie odróżniajmy rzetelną wiedzę, od insynuacji, spekulacji. Mądrze korzystajmy też z mediów. Nie nakręcajmy się, dawkujmy informacje, sprawdzajmy tylko to, co nowego, bez zbędnego wracania do poprzednich i roztrząsania ich

do góry