• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie rok (..)

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie rok szkolny 2023/2024

19 Listopada 2023

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w poradni

zajęcia socjoterapeutyczne w poradni dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z problemami emocjonalnymi, problemami w zachowaniu, trudnościami w nawiązywaniu i budowaniu relacji z rówieśnikami.

 Osoby prowadzące: mgr Anna Kłobuch (pedagog, socjoterapeuta) 

                                     mgr Justyna Klimecka (pedagog, socjoterapeuta) 

 

grupowe zajęcia terapeutyczne w poradni dla dzieci przedzkolnych oraz z klas I-III szkół podstawowych z problemami emocjonalnymi, w zachowaniu, relacjach społecznych. 

Osoby prowadzące: mgr Wiktoria Karwacka (psycholog)

                                   mgr Agata Drzazga (psycholog)

 

Psychoterapia

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Jeziorna (psychoterapeuta)

 

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Osoby prowadzące: mgr Agata Drzazga (psycholog)

                             mgr Justyna Klimecka (pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny)

                              mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga (pedagog, terapeuta pedagogiczny)

                             mgr Aleksandra Jóźwik-Gruszka (pedagog, terapeuta pedagogiczny)

 

Inne rodzaje wsparcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci/uczniów z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.

Osoby prowadzące: mgr Anna Kłobuch (pedagog, socjoterapeuta) 

                                    mgr Justyna Klimecka (pedagog, socjoterapeuta)

 

Terapia logopedyczna

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Tyc (neurologopeda)

                                   mgr Aleksandra Jóźwik-Gruszka (neurologopeda)

mgr Magdalena Bieniak (logopeda)

                                    mgr Lucyna Trojak-Kempa (psycholog, logopeda)

                                    mgr Paulina Welke (logopeda)

 

Terapia Biofeedback

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Jóźwik-Gruszka (pedagog)

             mgr Magdalena Bieniak (pedagog)

 

Działania realizowane na terenie szkół/przedszkoli, których odbiorcami będą dzieci i młodzież, rodzice i nauczyciele będą ustalane indywidualnie na podstawie analizy potrzeb poszczególnych placówek. Prosimy o zgłaszanie ich mailowo lub w formie pisemnej (w sekretariacie PPP) po omówieniu z opiekunami z ramienia PPP lub dyrektorem poradni. Prosimy o napisanie o jaką formę pomocy placówka prosi, dla jakich odbiorców (w przypadku dzieci/ uczniów - wiek, klasa), ilu będzie uczestników zajęć, jakie są proponowane terminy, a także z kim pracownik poradni powinien się kontaktować w tej sprawie (najlepiej będzie podać numer telefonu kontaktowego).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie

do góry