• język migowy
 • BIP

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie na rok szkolny 2021/2022

 1. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych.
 2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
 3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane oraz przedmioty nauczane wg podstawy programowej w zakresie rozszerzonym.
 4. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do LO Nr I w Kępnie:
  • wniosek,
  • życiorys,
  • 2 fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wynik egzaminu ósmoklasisty,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada).

Wniosek zawiera:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia kandydata,
  • numer PESEL kandydata,
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
  • numery telefonów rodziców kandydata,
  • wskazanie wybranej klasy z rozszerzonymi przedmiotami,
  • wskazanie dwóch wybranych języków obcych z zaznaczeniem, którego uczył się w szkole podstawowej w zakresie obowiązkowym i którego chce się uczyć w zakresie rozszerzonym.

Ważne terminy związane z rekrutacją:

 • 17.05 - 21.06.2021r. -  składanie wniosków o przyjęcie do wybranych szkół,
 • 25.06.2021-14.07.2021r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 22.07.2021r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 23-30.07.2021r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej,
 • 02.08.2021r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
 • do 05.08.2021r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Drogi absolwencie szkoły podstawowej!

Nasze Liceum nieustannie tworzy historię miasta, powiatu, regionu. Wielu absolwentów osiągnęło swe życiowe sukcesy dzięki pracowitości, zdolnościom i kompetencjom.
Możesz i Ty zapisać się w zbiorowej pamięci.
Jeżeli wybierzesz tę szkołę:

 • otrzymasz dobre wykształcenie,
 • możesz rozwijać swoje pasje,
 • możesz zrealizować swoje życiowe marzenie.

Zapraszamy!

Materiał promocyjny

Materiał promocyjny dotyczący rekrutacji w LO1

Kategoria: Rekrutacja [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2021-05-13 Zasady rekrutacji absolwentów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
Zasady rekrutacji absolwentów.doc 212.5KB -
doc 2021-03-16 Wniosek dla absolwentów szkół podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 984
Wniosek dla absolwentów szkół podstawowych 49.5KB -
do góry