• język migowy
  • BIP

Ubezpieczenie

Młodzież naszego liceum objęta jest ubezpieczeniem: InterRisk Vienna Insurance Group

UBEZPIECZENIE Z ROZSZERZENIEM O WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej. W zakresie ubezpieczenia świadczenie z odpowiedzialnością w przypadku pandemii i epidemii z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby Covid - 19-150 zł/dzień pobytu

Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej-70 000zł

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego-45 000zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu-35 000zł

Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu-350zł

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -świadczenie od 1 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni- 150zł/100zł na dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby/Covid-19 -świadczenie od 2 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni-150zł/100zł na dzień

Świadczenie bólowe - w przypadku gdy nie wystąpił uszczerbek na zdrowiu, świadczenie w wysokości 1% SU.-350zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy-7000zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW-3500zł

Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku: wizyty lekarskie, badania, rehabilitacja - brak podlimitu-3.000 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku wypadku-100 % kosztów leczenia/bez limitu na ząb!

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych-10.500 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych-10.500 zł

Operacje medyczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku-2.500 zł

Operacje medyczne w wyniku choroby-2.500 zł

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki-350 zł

Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU-350 zł/700 zł

Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW-350 zł

Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy,

toksoplazmozy, wścieklizny-1.750 zł

W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami bądź w przypadku

porażenia prądem lub piorunem-1.750 zł

Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy-1.500 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku-SU 5.000 zł

Poważne Choroby nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, niewydolność serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów.-2.000 zł

Zwrot kosztów leków w wyniku nieszczęśliwego wypadku-do 500 zł

Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych w związku z NW-200 zł

Pakiet Assistance Suma Ubezpieczenia 5.000 zł. Pomoc medyczna w sytuacji

następstwa NW: wizyta lekarza i pielęgniarki, organizacja wizyty u lekarza

specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport

medyczny, indywidualne korepetycje.-w cenie

 

do góry