• język migowy
  • BIP

Wywiadówki i konsultacje

Wywiadówki śródroczne

07.09.2021r. godz. 17.00 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II i III (po szkole podstawowej) oraz wybór „trójek” klasowych rodziców poszczególnych klas, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym ocenianiem i programem zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” oraz etyka

14.09.2021r. godz. 17.00 Spotkanie z rodzicami uczniów klas III w sprawie procedur i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz wybór „trójek” klasowych rodziców klas III (po gimnazjum), zapoznanie ze statutem szkoły

14.09.2021r. godz.18.00 Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i wybór przewodniczącego

08.11.2021r. godz. 17.00 Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III

04.01.2022r. godz. 17.00 Wywiadówka po I okresie kl. III

04.01.2022r. godz. 17.00 Wywiadówka po I okresie kl. I i II

15.03.2022r. godz. 17.00 Wywiadówka śródroczna kl. III (po gimnazjum)

17.05.2022r. godz. 17.00 Wywiadówka śródroczna kl. I, II i III

 

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

12.10.2021r. godz. 17.00-18.00

15.03.2022r. godz. 17.00-18.00

20.04.2022r. godz. 17.00-18.00

do góry