• język migowy
 • BIP

Regulaminy

Regulamin Ligi Klas w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie w roku szkolnym 2020/2021

 1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową.
 2. Koordynator Ligi: Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Lidią Kulik
 3. Liga Klas rozpoczyna się we wrześniu, październiku każdego roku szkolnego, podsumowanie następuje w czerwcu.
 4. Do rywalizacji przystępują klasy pierwsze i drugie.
 5. Wygrywa ta klasa, która zdobędzie najwięcej punktów podczas podsumowania.
 6. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest (oprócz satysfakcji) dofinansowanie do wycieczki klasowej ufundowane przez Radę Rodziców i RSU.

Regulamin dyskoteki szkolnej

 1. Godzina rozpoczęcia 19.00, zakończenia 23.00.
 2. Uczniowie obecni na dyskotece na następny dzień otrzymują „białą kartkę” - dzień bez pytania.
 3. Uczennice uczestniczące w dyskotece przynoszą buty z płaską podeszwą na przebranie.
 4. Uczniowie przebywający w auli nie siadają na parapetach.
 5. W szkole zabronione jest wnoszenie, spożywanie i zażywanie alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, a także palenie papierosów.
 6. Podczas trwania dyskoteki uczestnicy nie opuszczają budynku szkoły, wyjście z obiektu jest jednoznaczne z zakończeniem zabawy dyskotekowej dla uczestnika.
 7. Uczeń naszego liceum może wprowadzić jedną osobę towarzyszącą spoza szkoły.
 8. Osoba towarzysząca może przebywać na terenie szkoły po okazaniu dokumentu tożsamości i wpisaniu jej danych na listę uczestników dyskoteki przy nazwisku osoby wprowadzającej.
 9. Jeżeli uczeń lub osoba towarzysząca będą zachowywać się niestosownie na imprezie (np. awantury, zażywanie alkoholu, palenie papierosów, itp.) opiekunowie natychmiast wypraszają go/ich z terenu szkoły. O incydencie powiadamiani są wychowawcy, rodzice, a w sprawach wymagających interwencji - policja.
 10. Każdy uczestnik dyskoteki przy wejściu podpisuje listę uczestników, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu imprezy.

 

do góry